ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2010

20 01 2011

Στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων του υπερηχοτομογράφου (ανά κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας) που πραγματοποιήθηκαν το έτος  2010.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3.274
ΤΕΠ 2.280
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 674
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 978
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 237
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 256
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 161
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 191
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 301
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 185
ΜΤΝ ΜΕΘ ΜΜΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΟΦΘ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΩΡΛ 99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 8.636


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 3.274
ΤΕΠ 2.280
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 674
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 978
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 237
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 256
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 161
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 191
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 301
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 185
ΜΤΝ ΜΕΘ ΜΜΑ ΟΡΘ/ΚΗ ΟΦΘ/ΚΗ ΠΝΕΥΜ/ΚΗ ΩΡΛ 99
Advertisements
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2010

20 01 2011

Στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων του αξονικού τομογράφου (ανά κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας) που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2010.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 1.990
ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ 89
ΝΟΣΟΚ. ΚΥΠ/ΣΙΑΣ 175
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 984
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1.300
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 271
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 253
ΚΑΡΔ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 160
ΜΜΑ 238
ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 153
ΤΕΠ 110
ΜΤΝ Μ/Γ ΜΕΘ ΜΟΝ. ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΟΦΘ/ΚΗ ΩΡΛ ΟΥΡ/ΚΗ 96
Γενικό Σύνολο: 5.819


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2008 & 2009

28 01 2010

Στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων του υπερηχοτομογράφου (ανά κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας) που πραγματοποιήθηκαν το έτος  2008 & 2009.

ΕΤΟΣ  2009

Εξωτερικά Ιατρεία 2.419
Ν. Αθήνας 1
Παιδιατρική 165
ΤΕΠ 3.049
Α Παθολογική 626
Β Παθολογική 921
Α Χειρουργική 160
Β Χειρουργική 197
Γυναικολογική 168
Καρδιολογική 164
Μ.Ε.Θ. 5
ΜΜΑ 20
Ορθοπεδική 30
Ουρολογική 308
Οφθαλμολογική 1
ΩΡΛ 8
Άλλη 24

ΕΤΟΣ  2008

Εξωτερικά Ιατρεία 2.662
Παιδιατρική 146
ΤΕΠ 2.383
Α Παθολογική 598
Α Χειρουργική 141
Άλλη 34
Β Παθολογική 702
Β Χειρουργική 166
Γυναικολογική 169
Καρδιολογική 185
Μ.Ε.Θ. 1
ΜΜΑ 16
Ορθοπεδική 44
Ουρολογική 227
Οφθαλμολογική 4
ΩΡΛ 19

Εξωτερικά Ιατρεία 2.419
Ν. Αθήνας 1
Παιδιατρική 165
ΤΕΠ 3.049
Α Παθολογική 626
Β Παθολογική 921
Α Χειρουργική 160
Β Χειρουργική 197
Γυναικολογική 168
Καρδιολογική 164
Μ.Ε.Θ. 5
ΜΜΑ 20
Ορθοπεδική 30
Ουρολογική 308
Οφθαλμολογική 1
ΩΡΛ 8
Άλλη 24
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2007-2009

26 01 2010

Στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων του αξονικού τομογράφου (ανά κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας) που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2007- 2008- 2009.

ΕΤΟΣ 2007

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : 2540
ΝΟΣΟΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ : 236
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ : 946
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 121
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ : 937
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : 167
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ : 198
Μ/Γ : 5
ΜΜΑ : 233
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ : 164
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ : 12
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ : 17
ΤΕΠ : 301
ΩΡΛ : 12

ΣΥΝΟΛΟ: 5889

ΕΤΟΣ 2008

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : 2147
ΝΟΣΟΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ : 262
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ : 998
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 166
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ : 1110
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : 158
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ : 190
Μ/Γ : 0
ΜΜΑ : 10
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ : 263
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ : 151
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ : 16
ΤΕΠ : 307
ΩΡΛ : 22

ΣΥΝΟΛΟ: 5800

ΕΤΟΣ 2009

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ : 2018
ΝΟΣΟΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ : 210
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ : 1019
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 197
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ : 1199
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : 214
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ : 186
Μ/Γ : 15
ΜΜΑ : 231
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ : 148
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ : 27
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ : 17
ΤΕΠ : 189
ΩΡΛ : 20
ΜΕΘ : 10

ΣΥΝΟΛΟ:5700