ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΕΣ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

18 02 2012

Συγγραφείς/Ιδρύματα
Ε.Κυριακόπουλος¹, Γ.Παναγιωτοπούλου¹, Δ.Παναγόπουλος², Σ.Πέτροβας¹, Μ.Μιχαήλ¹,
¹Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γ.Ν.Καλαμάτας
²Β΄ Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Καλαμάτας

Σκοπός
Παρουσίαση απεικονιστικών ευρημάτων σε περίπτωση καρκινοειδούς λεπτού εντέρου.

Υλικό & Μέθοδος
Άνδρας 55 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με κοιλιακό άλγος, επεισόδια εμέτου και επεισόδια διάρροιας από διημέρου και ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Κατά την εν τω βάθει ψηλάφηση της κοιλίας αναδείχθηκε ένα δύσκολα ψηλαφητό μόρφωμα. Το υπερηχογράφημα κοιλίας ήταν φυσιολογικό, ενώ στην απλή ακτινογραφία κοιλίας αναδείχθηκαν σημεία απόφραξης του εντέρου (διάταση ελίκων του λεπτού εντέρου).

Αποτελέσματα
Ο ασθενής υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία κοιλίας όπου αναδείχθηκε μια σαφώς αφοριζόμενη μάζα, δίκην «ακτινωτού τροχού», με πυκνότητα μαλακών μορίων στην περιοχή του μεσεντερίου και πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου, εικόνα παθογνωμονική για καρκινοειδές του λεπτού εντέρου.

Η διάγνωση της αξονικής τομογραφίας και η κλινική εικόνα ειλεού οδήγησαν τον ασθενή στο χειρουργείο, όπου έγινε εντερεκτομή σε ικανό τμήμα του εντέρου και του μεσεντερίου. Η παθολογοανατομική εξέταση του παρασκευάσματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση του καλώς διαφοροποιημένου νευροενδοκρινικού όγκου – κακοήθους καρκινοειδούς.

Συμπεράσματα
Οι καρκινοειδείς όγκοι αποτελούν λιγότερο του 1% των σπλαχνικών κακοηθειών. Πρόκειται για  νευροενδοκρινικούς όγκους, που μπορεί να εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του γαστρεντερικού σωλήνα και του βρογχικού δέντρου. Η συχνότερη εντόπισή τους είναι η σκωληκοειδής απόφυση (40%) και το παχύ έντερο (15%), αλλά οι περισσότεροι συμπτωματικοί όγκοι εμφανίζονται στο λεπτό έντερο (15-30%, κυρίως στον ειλεό, σπανιότερα σε άλλα τμήματα του λεπτού εντέρου).

Τα καρκινοειδή του λεπτού εντέρου έχουν βραδεία ανάπτυξη. Αρχικά, ο όγκος είναι μικρός και περιορίζεται στο τοίχωμα του εντέρου.  Μπορεί να εμφανίζεται ως ένα μικρό, στρογγυλό σκιαγραφικό έλλειμμα στο ελικώδες έντερο. Η σεροτονίνη η οποία παράγεται από τον όγκο προκαλεί μια τοπική δεσμοπλαστική ή ινωτική αντίδραση του εντερικού τοιχώματος και του μεσεντερίου. Έτσι, καθώς μεγαλώνει ο όγκος, γίνεται ορατός σαν μάζα με παρεκτόπιση, περιορισμό και γωνίωση του εντέρου, ενώ μπορεί να συμπιέζει τις αποχετευτικές φλέβες ή σπανίως τους μικρότερους αρτηριακούς κλάδους. Η γραμμοειδής επέκταση του όγκου  έχει αναδειχθεί με CT και  MRI σε ορισμένους ασθενείς.

Απεικονιστικά ευρήματα στη CT  που είναι παθογνωμονικά του καρκινοειδούς όγκου είναι:
– Σαφώς αφοριζόμενη μάζα, δίκην «ακτινωτού τροχού», πυκνότητας μαλακών μορίων, στην περιοχή του μεσεντερίου, εξαιτίας της ίνωσης του μεσεντερίου.
– Πάχυνση του τοιχώματος του εντέρου.
– Πρωτοπαθής βλάβη εμφανιζόμενη σαν μικρή, στρογγυλή μάζα μαλακών μορίων, περιστασιακά με κεντρική αποτιτάνωση, συνήθως στο άπω τμήμα του ειλεού.
– Διογκωμένοι μεσεντέριοι λεμφαδένες και ηπατικές βλάβες, σε μεταστατική νόσο.

Εάν ο πρωτοπαθής όγκος έχει δώσει μεταστάσεις στο ήπαρ, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μια σειρά συμπτωμάτων που αναφέρονται ως καρκινοειδές σύνδρομο και περιλαμβάνουν κοιλιακά άλγη, ερύθημα, κοκκίνισμα προσώπου, διάρροιες, κυάνωση, βρογχόσπασμο καθώς και βλάβες στις δεξιές καρδιακές βαλβίδες. Το καρκινοειδές σύνδρομο εμφανίζεται συχνότερα σε καρκινοειδείς όγκους του ειλεού και της νήστιδος και πάντα αφού έχουν δώσει ηπατικές μεταστάσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1.«Ακτινολογία και Απεικόνιση», Τόμος ΙΙ, David Sutton.
2.«Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση», Λ.Βλάχος

Advertisements

Ενέργειες

Information
Αρέσει σε %d bloggers: