ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ ΜΥΕΛΩΔΕΙΣ ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΕΙΣ ΝΕΦΡΟΙ

25 06 2011

Συγγραφείς/Ιδρύματα
Ε. Κυριακόπουλος,  Γ.Παναγιωτοπούλου, Σ. Πέτροβας,  N.Γεωργόπουλος ,B. Ιοβακίνι-Μαυρέα.
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης Γ.Ν. Καλαμάτας

Σκοπός
Παρουσιάζονται τα απεικονιστικά ευρήματα σε  υπερηχογράφημα, ενδοφλέβια ουρογραφία και αξονική τομογραφία σε περίπτωση μυελωδών σπογγοειδών νεφρών αμφοτερόπλευρα.

Υλικό & Μέθοδος
Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 42 ετών, που προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας, με κολικοειδές άλγος στην δεξιά νεφρική περιοχή και αναφερόμενη μικρή αιματουρία.

Αποτελέσματα
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε εξέταση ούρων, όπου επιβεβαιώθηκε η αιματουρία. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε υπερηχογραφικός έλεγχος νεφρών, κατά τον οποίο αναδείχτηκαν στον δεξιό νεφρό νεφρικές πυραμίδες με ήπια αύξηση της ηχογενείας των περιφερικά (fig.1).

Στην συνέχεια ο ασθενής υπεβλήθει σε ενδοφλέβια ουρογραφία. Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε  πως τα διευρυσμένα σωληνάρια πληρούνταν με σκιερά ουσία με αποτέλεσμα οι διογκωμένενες θηλές να παίρνουν τη μορφή «θυσσάνου» (fig.2), θέτοντας την διάγνωση των μυελωδών σπογγοειδών νεφρών αμφοτερόπλευρα.

Τέλος, ο ασθενής υπεβλήθη σε CT νεφρών, η οποία επιβεβαίωσε πλήρως τα ευρήματα της IV-ουρογραφίας (fig.3).

Συμπεράσματα
Ο μυελώδης σπογγοειδής νεφρός αποτελεί συγγενή πάθηση ανώμαλης ανάπτυξης των αθροιστικών σωληναρίων, με χαρακτηριστική διάταση και κυστική παραμόρφωσή τους, προσδίδοντας στη μυελώδη μοίρα σπογγώδη υφή.

Κατά κανόνα δεν προσβάλλει περισσότερους του ενός κάλυκες και στους δύο νεφρούς. Η αιτιολογία είναι άγνωστη. Πιστεύεται ότι οφείλεται στη μη συνένωση της ουρητηρικής προεξοχής με το νεφρικό στρώμα.

Ο μυελώδης σπογγοειδής νεφρός συνήθως παραμένει ασυμπτωματικός μέχρι τη 2η-3η δεκαετία της ζωής.  Κατά την παιδική και βρεφική ηλικία αναφέρονται μόνο σποραδικές περιπτώσεις.

Η κατάσταση αυτή ανευρίσκεται στο 0,5% των ατόμων τα οποία υποβάλλονται σε ενδοφλέβια πυελογραφία για διάφορες αιτίες. Η συχνότητα στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται από 1:5000-20.000 και σε ασθενείς με λιθίαση από 5-18%.

Βιβλιογραφία
1. «Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση», Λ.Βλάχος
2. «The Requisites – Υπερηχοτομογραφία», W.D.Middleton, A.B.Kurtz, B.S.Hertzberg
3. «Ακτινολογία & Απεικόνιση», Sutton.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: