ΕΓΚΥΣΤΩΣΗ» ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΟΣ

3 03 2011

Συγγραφείς/Ιδρύματα

Εμμανουήλ Κυριακόπουλος¹, Δημήτριος Παναγόπουλος², Μιχαήλ Μιχαήλ¹, Σωκράτης Πέτροβας¹, Μιχαήλ Νικολακέας²
¹Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης Γ.Ν. Καλαμάτας
²Β Χειρουργική Κλινική Γ.Ν. Καλαμάτας

Σκοπός

Παρουσιάζονται τα απεικονιστικά ευρήματα σε απλή κατά μέτωπο και πλάγια ακτινογραφία κοιλίας, αλλά και αξονική τομογραφία άνω & κάτω κοιλίας σε περίπτωση περιγεγραμμένης συλλογής αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, λόγω ρήξεως εκκολπώματος.

Υλικό/Μέθοδος

Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 80 ετών που προσήλθε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με εμπύρετο (έως 38°C) και οξύ άλγος στην αριστερή πλάγια κοιλιακή χώρα και στον αριστερό λαγόνιο βόθρο, χωρίς άλλα συμπτώματα. Ο ασθενής ανέφερε ιστορικό εκκολπωμάτων, που ανευρέθηκαν μετά από κολονοσκόπηση.

Αποτελέσματα

Η  ασθενής υποβλήθηκε σε απλή ακτινογραφία κοιλίας (F), η οποία ανέδειξε περιγεγραμμένη συλλογή αέρα στο επιγάστριο (fig.1). Συμπληρώθηκε η εξέταση με (P) ακτινογραφία, ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα επιπροβολής ακτινοδιαυγαστικού μορφώματος (fig.2).

fig 1

fig 2

Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία άνω-κάτω κοιλίας (fig.3), όπου επιβεβαιώθηκε η «εγκύστωση» αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Επίσης απεικονίσθηκε εκκολπωμάτωση του περιφερικού τμήματος του παχέος εντέρου (κατιόν-σιγμοειδές) και τέθηκε η υποψία ρήξεως εκκολπώματος, που επιβεβαιώθηκε και κλινικά.

fig 3

Στην ασθενή έγινε εκκενωτική παρακέντηση, αφαιρέθηκε ο εγκυστωμένος αέρας και τέθηκε σε συμπληρωματική συντηρητική αγωγή με διπλό σχήμα αντιβίωσης. Η κλινική και εργαστηριακή εικόνα της ασθενούς παρουσίασε συνεχή βελτίωση έως την 5η ημέρα, που εξήλθε με διάγνωση: εκκολπωμάτωση με περιγεγραμμένη ατελή ρήξη εκκολπώματος.

Συμπεράσματα

Η εκκολπωματική νόσος παραμένει ασυμπτωματική (περίπου 80%). Ανευρίσκεται τυχαία σε βαριούχο υποκλυσμό ή κολονοσκόπηση. Τα συμπτώματα που αποδίδονται στα εκκολπώματα, αυτά καθ’αυτά είναι οι επιπλοκές τους (αιμορραγία και εκκολπωματίτιδα). Η οποιαδήποτε αύξηση της ενδοαυλικής πίεσης ενδεχομένως οδηγεί σε ρήξη εκκολπώματος.

Γενικά η ρήξη ενός εκκολπώματος περιχαρακώνεται γρήγορα από παρακείμενα όργανα ή πέταλα του μεσεντερίου, προκαλώντας τοπική σοβαρή φλεγμονή,  απόστημα ή συρίγγιο με σημεία και συμπτώματα ανάλογα της περιοχής και των οργάνων που συμμετέχουν.

Η ελεύθερη ρήξη εκκολπώματος είναι σπάνια. Προκαλεί εικόνα περιτονίτιδας και οξείας κοιλίας με ακτινολογικά ευρήματα ελεύθερου αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, καθιστώντας δύσκολη τη δ.δ. από τα υπόλοιπα αίτια διάτρησης.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρήθηκε μια σπάνια εικόνα περιχαράκωσης του ελεύθερου αέρα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, χωρίς σημεία περιτονίτιδας που βελτιώθηκε με παρακέντηση και συντηρητική αγωγή, χωρίς να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Βιβλιογραφία:
1) “Normal and Pathologic Anatomy”, Morton A.Meyers
2) Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση, Λ.Βλάχος
3) Ακτινολογία & Απεικόνιση, David Suton
4) CURRENT Surgical Diagnosis and Treatment – Lawrence W.Way, Gerald M.Doherty
5) Sabiston Textbook of Surgery – Towsend,Beauchamp,Evers,Mattox
6) Maingot’s Abdominal Operations – Michael J.Zinner

Advertisements

Ενέργειες

Information
Αρέσει σε %d bloggers: