ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 2010

20 01 2011

Στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων του αξονικού τομογράφου (ανά κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας) που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2010.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 1.990
ΝΟΣΟΚ. ΑΘΗΝΑΣ 89
ΝΟΣΟΚ. ΚΥΠ/ΣΙΑΣ 175
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 984
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1.300
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 271
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 253
ΚΑΡΔ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 160
ΜΜΑ 238
ΟΡΘ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 153
ΤΕΠ 110
ΜΤΝ Μ/Γ ΜΕΘ ΜΟΝ. ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  ΟΦΘ/ΚΗ ΩΡΛ ΟΥΡ/ΚΗ 96
Γενικό Σύνολο: 5.819


Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες