ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΓΕΙΟΜΥΟΛΙΠΩΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

28 05 2010

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Στασινόπουλος Δημήτριος, Κυριακόπουλος Εμμανουήλ, Πέτροβας Σωκράτης, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Μιχαήλ Μιχαήλ.

Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σκοπός

Προσέγγιση με απεικονιστικές μεθόδους μιας περίπτωσης αιμορραγήσαντος αγγειομυολιπώματος σε γυναίκα ηλικίας 40 ετών.

Υλικό – Μέθοδος

Ασθενής παρουσιάστηκε στο Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου μας, με άλγος δεξιού υποχονδρίου και δεξιάς νεφρικής χώρας. Πραγματοποιήθηκε απλή α/α κοιλίας., US και εν συνεχεία CT άνω κοιλίας.

Αποτέλεσμα

Έγινε α/α κοιλίας στην οποία παρατηρείται ομοιογενής σκίαση στο δεξιό πλάγιο της κοιλίας, εξάλειψη της σκιάς του σύστοιχου λαγονοψοΐτη μυός και παρεκτόπιση του εντέρου προς το αριστερό πλάγιο. Ευρήματα συμβατά με οπισθοπεριτοναϊκή εξεργασία.

Στην συνέχεια ο ασθενής υποβλήθηκε σε US έλεγχο στον οποίο παρατηρήθηκε μεγάλη ανομοιογενής οπισθοπεριταναϊκή συλλογή με απώθηση προς μέση γραμμή του σύστοιχου νεφρού και ασαφοποίηση του κάτω πόλου του νεφρού, όπου και αναδείχθηκε έντονα ηχογενές μόρφωμα.

Ακολούθησε CT με iv σκιαγραφικό κοιλίας με το εν λόγω μόρφωμα να παρουσιάζει  πυκνότητα λίπους, διαφραγμάτια και ικανή αγγείωση, ευρήματα συμβατά με αγγειομυολιπώμα. Στην περιφέρεια του μορφώματος αναδείχθηκε αιμορραγική εστία.

Συμπεράσματα

Το αγγειομυολίπωμα είναι ένας σπάνιος καλοήθης όγκος του νεφρού (συχνότητα 0,3-3%) αποτελούμενος από λίπος, αγγεία και μυϊκά κύτταρα (συχνότητα αντρών/γυναικών 1:4).

Τα μεγάλων διαστάσεων αγγειομυολιπώματα μπορούν να αιμορραγήσουν, προκαλώντας αιματουρία, άλγος, οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία. Διερευνώνται με Αξονική Τομογραφία, η οποία αποτελεί μέθοδο εκλογής. Τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα οδηγούν στην ασφαλή διαγνωστική προσπέλαση, ενώ οι μεγάλες διαστάσεις τους ή η παρουσία επιπλοκών, μας προσανατολίζει προς συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο, δηλ. εμβολισμό και μερική ή ολική νεφρεκτομή.

Βιβλιογραφία:

  1. Mathias Prokop «Υπολογιστική Τομογραφία του Σώματος»
  2. Ronald Eisenberg «Ακτινοδιαγνωστική στην εσωτερική παθολογία»
  3. David Sutton «Ακτινολογία & Απεικόνιση».
  4. Άνθιμος Χριστοφορίδης «Επίτομη Ακτινολογία».
  5. Λάμπρος Βλάχος «Σύγχρονη Διαγνωστική Απεικόνιση».
Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: