ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΕΓΑΚΑΛΥΚΩΣΗ

26 06 2009

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Ματσίρας Ιωάννης,  Στασινόπουλος Δημήτρης, Γεωργόπουλος Νικόλαος,  Πέτροβας Σωκράτης, Ιοβακίνη Βαλέρια
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Εισαγωγή

Παρουσιάζονται τα απεικονιστικά ευρήματα συγγενούς Μεγακαλύκωσης σε υπερηχογραφικό έλεγχο, ενδοφλέβια πυελογραφία αξονική και αξονική αγγειογραφία από μία περίπτωση νεαρού άρρενος ασθενούς .

Υλικό – Μέθοδος

Νεαρός ασθενής 20 ετών προσέρχεται στο νοσοκομείο μας μετά από τροχαίο ατύχημα .
Υποβλήθει σε U/S έλεγχο ο οποίος ανέδειξε σαν τυχαίο εύρημα πολύ μεγάλη διάταση των καλύκων του δεξιού νεφρού χωρίς σύστοιχη διάταση της πυέλου και του ουρητήρα.
Ο ασθενής δεν αναφέρει από το ιστορικό του νεφρική πάθηση και έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Η ΔΔ περιλαμβάνει το αγγειακό εντύπωμα ή καλυκικές εκτασίες από χρονια πυελονεφρίτιδα.

Αποτέλεσμα

Πραγματοποιήθηκε IVP και με καθυστερημένες λήψεις η οποία ανέδειξε πολύ μεγάλη διάταση και αποπλάτυνση του καλυκικού συστήματος του δεξιού νεφρού χωρίς αντίστοιχη διάταση της πυέλου (εικόνα 1).
Ακολούθησε αξονική και αξονική αγγειογραφία όπου και αποκλείσθηκε το αγγειακό εντύπωμα και ετέθη η διάγνωση της συγγενούς Μεγακαλύκωσης  (εικόνες 2-3).

Συμπέρασμα

Συγγενής μεγακαλύκωση θεωρείται η μη αποφρακτικού τύπου διόγκωση των καλύκων που οφείλεται σε δυσπλασία των νεφρικών θηλών.
Οι κάλυκες απεικονίζονται διατεταμένοι, πολύγωνικοί και αποπλατυσμένοι.
Επίσης συχνά παρατηρείται αύξηση των καλύκων από (8-9) τον αριθμό, σε (12-20).
Φυσιολογική απεικόνιση του ουρητήρα της πυέλου καθώς και φυσιολογική λειτουργία του νεφρού.
Στο 20% των περιπτώσεων παρουσιάζεται αμφοτερόπλευρα.
Αφορά κυρίως τους άνδρες με συχνότητα 6:1 και σχεδόν μόνο τη λευκή φυλή.

εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. David Sutton ‘’A Textbook Of Radiology And Imaging’’ third edition.
2. R. Domini, ‘’Chirurgia Delle Malformazioni Urinarie E Genitali’’ Professor At The University Of Bologna. Edition PICCIN 1998.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: