ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ (ΨΟΪΤΟΥ)

26 06 2009

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Ματσίρας Ιωάννης, Στασινόπουλος Δημήτριος, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Πέτροβας Σωκράτης, Μιχαήλ Μιχαήλ, Ρεββέκα Χρονη (Τεχνολόγος)
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Εισαγωγή

Παρουσιάζοντα τα απεικονιστικά ευρήματα, οπισθοπεριτοναϊκού αποστήματος (ψοϊτου) σε CT-MRI και IVP σε ενήλικα άνδρα που προσήλθε στο Γ.Ν.Ν.Κ με άλγος και αιμωδίες αριστερού κάτω άκρου.

Υλικό – Μέθοδος

Πρόκειται για ενήλικα άνδρα 62 ετών που προσήλθε στα επείγοντα ιατρεία με σταδιακά επιδεινούμενο άλγος και αιμωδίες αριστερού κάτω άκρου που συνοδευόταν με δυσκολία στη βάδιση και συνοδό οσφυαλγία. Κατά το διάστημα αυτό τα συμπτώματα αποδίδονταν σε αρθραλγίες (λόγω ιστορικού ’’κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου’’ χειρουργηθείσα προ 15 ετών). Ο ασθενής αναφέρει τροχαίο ατύχημα προ διμήνου και επιδεινούμενη οσφυαλγία αριστερά από τη στιγμή εκείνη.
Από τις αιματολογικές εξετάσεις προκείπτουν αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια (19.000) και πολύ αυξημένη CRP (9,77 mg/dl) Φ.Τ. 0-0,5 mg/dl.
Από την κλινική εξέταση, πυρετική κίνηση έως 38,5 C.
Ο ασθενής υπεβλήθη σε CT-κοιλίας η οποία ανέδειξε πολύχωρο, υπόπυκνο μόρφωμα του αριστερού ψοϊτη (εικόνα 1).
Στην M.R.I παρατηρείται εκσεσημασμένη διόγκωση του ψοϊτου και λαγονοψοϊτου μυός αριστερά. Μετά την έγχυση σκιαγραφικού, παρατηρείται περιφερική πρόσληψη με κεντρικές περιοχές οι οποίες δεν προσλαμβάνουν σκιαγραφικό ως επί ‘’Φλεγμονώδους εξεργασίας ψοϊτου’’, διαστάσεων 22Χ8 εκ (εικόνα 2 ,3).
Ο διογκωμένος ψοϊτης προκαλεί παρεκτόπιση του αριστερού νεφρού και μικρού βαθμού διάταση του ΠΚΣ.
Στην I.V.P σημειώνεται διάταση του Π.Κ.Σ και της αρχικής μοίρας, του σύστοιχου ουρητήρα λόγω πιέσεως από την φλεγμονώδη μάζα (εικόνα 4).

Αποτέλεσμα

Μετά την παροχέτευση του αποστήματος επετεύχθη πλήρης ίαση του ασθενούς. Η καλλιέργεια ανέδειξε Χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus Aureus).

Συμπέρασμα

Τοπικές αντιδράσεις ή αποστήματα αναπτύσσονται στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο ως επιπλοκή:
-οπισθοπεριτοναϊκής φλεγμονώδους νόσου.
-κάκωσης.
-οπισθοπεριτοναϊκής ρήξης κοίλου σπλάχνου ή επιμόλυνσης αιματωμάτων και ουρινωμάτων.

Εκτός της φυματίωσης η πλειοψηφία των αποστημάτων ψοϊτου είναι πυογενούς προέλευσης (Χρυσίζων σταφυλόκοκκος και συνδυασμός gram (-) οργανισμών).

Τα οξέα αποστήματα οδηγούν σε σοβαρή νόσο.
Οι χρόνιες φλεγμονές εκδηλώνονται με μη ειδικά κλινικά σημεία και συμπτώματα.

εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

εικόνα 4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Otto H.Wegener.’’Whole Body Computed Tomography’’ second edition 1993 Blackwell Scientific Publications Inc. P.466-467
2.Francis A. Burgener, Martti Kormano, ‘’Διαφορική διάγνωση στην αξονική τομογρφία’’ 1998. εκδόσεις κλειδάριθμος σελ. 320-322
3.Francis A. Burgener. Martti Kormano “ Differential Diagnosis in Conventional Radiology’’ second edition.
4.Mathias Procop, Michael Golonski ‘’ Ελικοειδής και πολυτομική Τομογραφία του Σώματος’’ εκδώσεις Βασιλειάδης

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: