ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΥΠΟΓΝΑΘΙΟΥ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥ ΑΔΕΝΑ

16 11 2008

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Χατζηδάκη Ελένη, Κωτσόβολου Φωτεινή, Κάργα Αρχοντία, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Μιχαήλ Μιχαήλ
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Κλινικό Ιστορικό

Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς 40 ετών, με ψηλαφητή μάζα, σκληρή, ανώδυνη και σταθερή, στην αριστερή υπογνάθια χώρα. Έγινε U/S, color-Doppler U/S και εν συνεχεία CT με έγχυση σκιαγραφικού IV. Η βιοψία απέδειξε την παρουσία διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα β-κύτταρα.

Απεικονιστικά Ευρήματα

Υπερηχογράφημα: περιγράφηκε σχεδόν άνηχο μόρφωμα με ομαλά όρια, που περιέβαλε φλεβικό στέλεχος (εικόνα 1).

CT: απεικονίστηκε ομοιογενής μάζα εκ μαλακών μορίων σε επαφή με το υπογνάθιο αδένα, προσλαμβάνουσα σκιαγραφικό. Αποκλείσθηκε η παρουσία διογκωμένων λεμφαδένων (εικόνα 2).

Συζήτηση

Το λέμφωμα των σιελογόνων αδένων είναι αρκετά σπάνιο (5-10% των NHL) (1).

Στο υπερηχογράφημα παρουσιάζεται κυρίως σαν υποηχογενές μόρφωμα με διάφορες βαθμίδες ομοιογένειας και ασάφειας των ορίων, σε επαφή με την πρόσθια προσωπική φλέβα, χωρίς αποτιτανώσεις ή παρουσία κύστεων εντός του (2). Η εξέταση παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά στην απεικόνιση αυτών των εξεργασιών (εύρος, μορφή και σχέση τους με γειτονικούς σχηματισμούς) και στην παρουσία διογκωμένων τοπικών λεμφαδένων. Από την άλλη παρουσιάζει χαμηλού βαθμού ειδικότητα στη διευκρίνιση του ιστοτύπου των μορφωμάτων (3,4). Αποτελεί δε την πρώτη εκλογή για την διερεύνηση του μορφώματος πριν από άλλες διαγνωστικές μεθόδους καθώς και για τον επανέλεγχο μετά από θεραπεία (5).

Στην Αξονική Τομογραφία το λέμφωμα παρουσιάζεται με πυκνότητα μαλακών μορίων και σαφή όρια, ενώ ενίοτε εμφανίζει διηθήσεις των παρακείμενων μορίων με ασάφεια των ορίων και περιοχές νέκρωσης στο εσωτερικό του. Η CT με έγχυση IV σκιαγραφικού είναι απαραίτητη για την διερεύνηση των αυχενικών λεμφαδένων ή άλλων μεταστάσεων, όπως η επινέμηση του οστού της κάτω γνάθου, που συχνά παρατηρείται στη νόσο (4).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Jaehne M. et al. «Clinical presentation, therapy and prognosis od the non-Hodgkin lymphomas of the major salivary glands» Laryngorhinootologic,2001 Dec; 80(12), pp:743-7.
2.Mayumi Y.et al «Sonography Appearances of malignant lymphoma of salivary glands» J Clin Ultrasound, 2001 vol; 29, pp 491-8.
3.Gritzemann N et al «Sonography of the salibary glands» Eur Radiol, 2003 May; 13(5),pp:964-75.
4.Weber A. et al «Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma of the head and neck: clinical, pathologic and imaging evaluation» Neuroimaging Clin N Am. 2003 Aug; 13(3), pp371-92.
5.Chiou HJ et al «High-resolution Ultrasonography of primary peripheral soft tissue lymphoma» J Ultrasound Med, 2005 Jan; 24(1), pp 77-96.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: