ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

15 11 2008

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Γιαννουλάκος Νικόλαος, Γεωργόπουλος Νικόλαος, Καλαμαρά Χ., Μιχαήλ Μιχαήλ
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Κλινικό Ιστορικό

Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος ασθενούς ηλικίας 64 ετών με ελεύθερο ιστορικό, καπνιστού ο οποίος παραπονείται για εύκολη κόπωση και σημαντική απώλεια βάρους – 8kgr σε δέκα ημέρες. Παραπέμπεται από παθολόγο για Αξονική Τομογραφία θώρακος προκειμένου να διευκρινιστεί πύκνωση του αριστερού πνευμονικού πεδίου, η οποία παρατηρήθηκε στην απλή ακτινογραφία.

Απεικονιστικά Ευρήματα

Στην αξονική τομογραφία θώρακος – τεχνική: τομές πάχους 10mm από τις πνευμονικές κορυφές μέχρι τους θόλους των ημιδιαφραγμάτων- απεικονίστηκαν δυο μορφώματα με πυκνότητα μαλακών μορίων και ανώμαλη παρυφή (Εικόνα 1). Το μεγαλύτερο, διαμέτρου περίπου 4,5εκ., εντοπίζεται στον αριστερό άνω λοβό, ενώ το μικρότερο, διαμέτρου περίπου 2,5εκ., εντοπίζεται στο δεξιό άνω λοβό.

Επίσης, στην ανατομική θέση του δεξιού επινεφριδίου απεικονίστηκε ευμεγέθες μόρφωμα (9εκ. κεφαλοουραία διάσταση Χ 7εκ. εγκάρσια διάσταση) (Εικόνα 2). Το εν λόγω μόρφωμα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού (50ml, bollus) παρουσίασε ανομοιογενή ενίσχυση.

Στον υπερηχογραφικό έλεγχο, το μόρφωμα ελέγχεται ανομοιογενούς ηχοδομής, ενώ επαναεπιβεβαιώθηκαν οι διαστάσεις του (Εικόνα 3)

Συζήτηση

Τα επινεφρίδια είναι συνήθης θέση στην οποία μεθίσταται ο καρκίνος του πνεύμονα
Ο βρογχογενής καρκίνος αποτελεί την κακοήθεια που συχνότερα μεθίσταται στα επινεφρίδια (2,5-7,5%). Βλάβες στα επινεφρίδια ανιχνεύονται μέχρι και σε ποσοστό 10% σε βρογχογενή καρκίνο.
Είναι πλέον συνήθης πρακτική, για το λόγο αυτό, η Αξονική Τομογραφία του θώρακα σε όλους τους ασθενείς αλλά ιδιαίτερα στους ογκολογικούς ασθενείς, να συνεχίζεται μέχρι να συμπεριλάβει και τα επινεφρίδια.

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: