ΣΥΝΔΡΟΜΟ BOUVERET

11 11 2008

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΧΟΛΟΛΙΘΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΒΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Γιαννουλάκος Νικόλαος, Μιχαήλ Μιχαήλ
Ακτινολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Σκοπός

Η παρεμπόδιση της κένωσης του γαστρικού περιεχομένου οφειλόμενης σε χολόλιθο στο βολβό του δωδεκαδακτύλου (σύνδρομο bouveret) είναι ένας σχετικά ασυνήθιστος τύπος ειλεού από χολόλιθο. Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει τα απεικονιστικά ευρήματα του συνδρόμου Bouveret στην αξονική τομογραφία και στην διάβαση του ανώτερου πεπτικού συστήματος με σκιαγραφικό.

Υλικό & Μέθοδος

Παρουσιάζεται η περίπτωση γυναίκας ηλικίας 76 ετών, η οποία προσήλθε στο νοσοκομείο με ναυτία, έμετο και άλγος δεξιού υποχονδρίου.

Ετέθη η διάγνωση του συνδρόμου Bouveret, βασισμένη στην κλινική εικόνα, στο ιστορικό γνωστής χολολιθίασης αλλά και στην απεικόνιση του χολόλιθου στην απλή ακτινογραφία κοιλίας. Ακολούθως η ασθενής υποβλήθηκε σε υπολογιστική τομογραφία κοιλίας.

Συζήτηση

Το σύνδρομο Bouveret αντιπροσωπεύει το 2% των περιπτώσεων ειλεού οφειλόμενου σε χολόλιθο. Οι χολόλιθοι είναι με τη σειρά τους σχετικά σπάνια αιτία απόφραξης του λεπτού εντέρου. Οφείλεται στην ύπαρξη χολοπεπτικής επικοινωνίας διαμέσου της οποίας ένας ευμεγέθης, συνήθως, χολόλιθος περνά στο βολβό του δωδεκαδακτύλου. Συνήθως αφορά ηλικιωμένες γυναίκες. Η νοσηρότητα του ειλεού από χολόλιθο είναι σχετικά υψηλή (15-18%) όπως και η θνησιμότητα (17%). Αυτό οφείλεται στην καθυστερημένη διάγνωση και αντιμετώπιση αλλά και στη γενικότερα επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας ηλικιωμένων ασθενών.

Η διάγνωση του συνδρόμου Bourevet είναι δυνατή όταν συγκεκριμένα απεικονιστικά ευρήματα όπως η ύπαρξη ελεύθερου αέρα στα χοληφόρα και η υψηλή εντερική απόφραξη είναι παρόντα (εικόνα 1). Η εντόπιση του χολόλιθου είναι δυνατή με απλή ακτινογραφία, υπερηχογράφημα και υπολογιστική τομογραφία (εικόνα 2). Η ανάδειξη της χολοπεπτικής επικοινωνίας είναι επίσης δυνατή με χρήση σκιαγραφικού οπότε απεικονίζεται η άδεια χοληδόχος κύστη καθώς πληρώνεται από το σκιαγραφικό, ενώ είναι πιθανό να σκιαγραφηθούν και τα χοληφόρα.

Σε υποψία ειλεού εκ χολολίθου, η υπολογιστική τομογραφία είναι ενδεδειγμένη απεικονιστική μέθοδος, δεδομένου ότι προσφέρει ακριβή προεγχειρητική διάγνωση.

Εικόνα 1 (Αξονική τομογραφία άνω κοιλίας)

– Μεγάλος λίθος στο βολβό του δωδεκαδακτύλου παρεμποδίζει τη γαστρική κένωση (λευκά βέλη)
– Παρουσία αέρα στα ενδοηπατικά χοληφόρα και στον αριστερό ηπατικό πόρο (κίτρινο βέλος), προφανώς λόγω της χολοπεπτικής επικοινωνίας
– Μεγάλη διάταση του στομάχου και της δωδεκαδακτυλικής αγκύλης

Εικόνα 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Brennan GB, Rosenberg RD, Arora S. Bouveret syndrome. Radiographics 2004 Jul-Aug; 24(4): 1171-5.
2. Kaiser AM. Gallstone ileus. N Engl J Med 1997; 336; 879-880.
3. Oikarinen H, Paivansalo M, Tikkakoski T et al. Radiological findings in biliary fistula and gallstone ileus. Acta Radiol 1996; 37:917-922
4. Reisner RM, Cohen JR. Gallstone ileus: a review of 1001 reported cases. Am Surg 1994; 60:44-446
5. Grumbach K, et al Gallstone ileus diagnosed by computed tomography. J Comput Assist Tomogr 1986; 10: 146.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: