ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

11 11 2008

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Κωτσόβολου Φωτεινή¹, Χατζηδάκη Ελένη¹, Μιχαήλ Μιχαήλ¹, Γεωργόπουλος Νικόλαος¹, Ξυδιά Νικολέτα², Αντωνόπουλος-Πέτροβας Σωκράτης¹
(1) Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας
(2) Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σκοπός

Να παρουσιάσουμε τα απεικονιστικά ευρήματα μιας αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας, που απεικονίσθηκε τυχαία σε ακτινογραφία θώρακος νεαρού άνδρα.

Υλικό – Μέθοδος

Παρουσιάζεται η περίπτωση άρρενος (28 ετών), οποίος προσήλθε στο Ακτινολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου μας, προκειμένου να υποβληθεί σε ακτινογραφία θώρακος για πιστοποίηση υγείας. Στην ακτινογραφία απεικονίστηκε ομοιογενής σκίαση, με σαφή και ομαλά όρια, στον αριστερό κάτω λοβό (Εικ.1).
Στη συνέχεια ελήφθη μια συμπληρωματική αριστερή profil ακτινογραφία (Εικ.2), στην οποία είναι εμφανές το εν λόγω εύρημα και επιβεβαιώθηκε η εντόπισή του, δεδομένου ότι απεικονίζεται οπισθοκαρδιακώς. Για την περαιτέρω διερεύνηση του ανωτέρω ευρήματος διενεργήθηκε CT θώρακος, με τομές πάχους 10 χιλ. (Εικ.3).

Αποτέλεσμα

Η CT θώρακος ανέδειξε ένα επίμηκες, παραβολοειδές, ομοιογενές, υπέρπυκνο μόρφωμα (με πυκνότητα αγγείου) στον αριστερό κάτω λοβό. Η απεικονιστική μορφολογία του είναι συμβατή με αγγειακή δυσπλασία. Συγχρόνως, απεικονίζεται «αγγειακή ερήμωση» στη σύστοιχη πνευμονική βάση.

Συμπέρασμα

Οι πνευμονικές αρτηριοφλεβώδεις (ΑΦ) δυσπλασίες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα ανώμαλων επικοινωνιών μεταξύ πνευμονικών αρτηριών και πνευμονικών φλεβών. Στη πλειοψηφία τους πιστεύεται ότι είναι συγγενείς. Η συνηθέστερη εντόπισή τους είναι στους κατώτερους λοβούς των πνευμόνων και η διάμετρός τους ποικίλει από λίγα χιλιοστά έως μερικά εκατοστά. Τα 2/3 των πνευμονικών ΑΦ δυσπλασιών πιστεύεται ότι είναι μονήρεις και το 1/3 πολλαπλές. Οι τελευταίες στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν και με αγγειοδυσπλασίες άλλων οργάνων (δέρμα, ΚΝΣ), συνδυαζόμενες με την Κληρονομική Αιμορραγική Τηλεαγγειεκτασία ή Σύνδρομο Rendu-Osler-Weber.

Οι περισσότερες αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες συνήθως διαδράμουν ασυμπτωματικά. Μεγάλες ή πολλαπλές ΑΦ δυσπλασίες προκαλούν σημαντικό δεξιο-αριστερό shunting, με αποτέλεσμα επιπλοκές, όπως κυάνωση, ακόμη και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ρήξη διατεταμένων αγγείων μπορεί να επιφέρει αιμόπτυση ή αιμοθώρακα. Τέλος, οι ΑΦ δυσπλασίες μπορεί να προκαλέσουν παράδοξη εμβολή.

εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

Advertisements

Ενέργειες

Information
Αρέσει σε %d bloggers: