ΑΓΓΕΙΟΜΥΟΛΙΠΩΜΑ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

11 11 2008

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Χατζηδάκη Ελένη, Κωτσόβολου Φωτεινή, Μιχαήλ Μιχαήλ, Αντωνόπουλος-Πέτροβας Σωκράτης, Γεωργόπουλος Νικόλαος
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σκοπός

Προσέγγιση με απεικονιστικές μεθόδους μιας περίπτωσης αιμορραγήσαντος αγγειομυολιπώματος σε ενήλικα ασθενή.

Υλικό – Μέθοδος

Γυναίκα 51 ετών παρουσιάστηκε στο Τ.Ε.Π. του νοσοκομείου μας, με άλγος δεξιού υποχονδρίου και δεξιάς νεφρικής χώρας. Πραγματοποιήθηκε απλή Α/α Ν.ΟΚ., U/S και εν συνεχεία CT άνω κοιλίας.

Αποτέλεσμα

Στον υπερηχογραφικό έλεγχο αναδείχθηκε υπερηχογενές μόρφωμα 10εκ., με ομοιογενή ηχοδομή (ως επί λιπώδους ιστού) και αιματική ροή, στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο, έμπροσθεν του δεξιού νεφρού, σε άμεση επαφή με αυτόν και με την πυελοκαλυκική του ζώνη, καθώς και περιφερική αιμορραγία.
Στον περαιτέρω έλεγχο με Αξονική Τομογραφία απεικονίστηκε το εν λόγω μόρφωμα, με πυκνότητα λίπους, διαφράγματα και αραιή αγγείωση, απεικονιστικοί χαρακτήρες αγγειομυολιπώματος. Στην περιφέρεια του μορφώματος αναδείχθηκε αιμορραγική εστία.

Συμπεράσματα

Το αγγειομυολίπωμα είναι ένας σπάνιος καλοήθης όγκος του νεφρού (συχνότητα 0,3-3%) αποτελούμενος από λίπος, αγγεία και μυικά κύτταρα. Συνήθως μονήρες, συναντάται σε γυναίκες μέσης ηλικίας, (συχνότητα αντρών/γυναικών 1:4) ενώ στο 20% των περιπτώσεων συνδυάζεται με οζώδη σκλήρυνση. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται συνήθως ως μικρά, πολλαπλά και αμφοτερόπλευρα, χωρίς διαφορά στην κατανομή μεταξύ των δύο φύλων.

Η χαρακτηριστική απουσία ελαστικού ιστού από το τοίχωμα των αραιών αγγείων προδιαθέτει στον σχηματισμό ανευρυσμάτων. Συνήθως οι μικροί όγκοι (<4εκ.) είναι ασυμπτωματικοί (77%), ενώ οι μεγαλύτερων διαστάσεων μπορούν να αιμορραγήσουν, προκαλώντας συμπτώματα όπως αιματουρία, άλγος ή οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία.

Τα αγγειομυολιπώματα, αναγνωρίζονται εύκολα στον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο, λόγω της έντονης υπερηχογένειάς τους, ακόμα και όταν έχουν μέγεθος μικρότερο του 1εκ.. Τέτοιες αλλοιώσεις αρχικά παρακολουθούνται με U/S σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν μεγαλώνουν σε μέγεθος, διερευνώνται με Αξονική Τομογραφία, η οποία αποτελεί μέθοδο εκλογής. Τα χαρακτηριστικά απεικονιστικά ευρήματα οδηγούν στην ασφαλή διαγνωστική προσπέλαση, ενώ οι μεγάλες διαστάσεις τους ή η παρουσία επιπλοκών, μας προσανατολίζει προς συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο, δηλ. εμβολισμό και μερική ή ολική νεφρεκτομή.

Εικόνα (1) US / Α.Αγγειομυολίπωμα, Β.Αιμορραγική εστία

Εικόνα (2) CT / Ανω-Κάτω Κοιλίας

Εικόνα (3) CT / μετά την έγχυση σκιαγραφικού

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: