ΛΥΜΦΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ (LIMBUS VERTEBRA)

21 09 2008

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Μιχαήλ Μιχαήλ, Γιαννουλάκος Νικόλαος, Κατσίβα Βασιλική
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας
Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο»

Κλινικό Ιστορικό & Απεικονιστικά Ευρήματα

Παρουσιάζεται η περίπτωση εφήβου αθλητή (16 ετών), ο οποίος παραπέμφθηκε από ορθοπεδικό για αξονική τομογραφία οσφυϊκής στήλης λόγω εμμένουσας οσφυαλγίας και υπόνοιας κατάγματος του Ο4 σπονδύλου στην πλάγια ακτινογραφία της Ο.Μ.Σ.Σ.

Στην απλή ακτινογραφία (εικόνα 1) απεικονίζεται τριγωνικού σχήματος οστικό τεμαχίδιο στην πρόσθια-άνω επιφάνεια του σώματος του Ο4 σπονδύλου. Σε αντιδιαστολή με τα κατάγματα απεικονίζεται η σκλήρυνση των παρυφών των αφιστάμενων οστικών επιφανειών.

Στην αξονική τομογραφία Ο.Μ.Σ.Σ. που ακολούθησε (τομές πάχους 3mm σε οστικό αλγόριθμο), απεικονίζεται λύση της συνέχειας κατά την πρόσθια-άνω παρυφή του σώματος του Ο4 σπονδύλου (εικόνα 2).

Λόγω και του ιστορικού τραυματισμών το εύρημα αυτό θα μπορούσα, λανθασμένα, να εκληφθεί σαν κάταγμα του σπονδύλου.

Οι ανώμαλες παρυφές των επιφανειών της βλάβης, η μεγάλη απόσταση των οστικών τεμαχίων μεταξύ τους (17mm) Και η σκληρυντική απεικόνιση του μικρού τριγωνικού οστικού τεμαχίου, οδήγησαν όμως στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για limbus vertebra («λυμφατικός σπόνδυλος»).

Συζήτηση

«Limbus vertebra» αποκαλείται μια ανωμαλία της παρυφής του σώματος του σπονδύλου.
Εντοπίζεται συνηθέστερα στην πρόσθια-άνω παρυφή του σώματος των οσφυϊκών σπονδύλων και στην πρόσθια-κάτω παρυφή των αυχενικών σπονδύλων.
Προκαλείται από την πρόπτωση τμήματος του πηκτωματώδους πυρήνα του μεσοσπονδύλιου δίσκου κάτω από την δακτυλιοειδή απόφυση, σε παιδιά και εφήβους στων οποίων τους «ανώριμους» σκελετούς οι αναπτυσσόμενες δακτυλιοειδείς αποφύσεις δεν έχουν ακόμα συνενωθεί με το σώμα του σπονδύλου και παραμένουν ανοιχτές. Η ανωμαλία αυτή έχει σας συνέπεια την απομόνωση ενός μικρού τριγωνικού τμήματος της παρυφής του σώματος του σπονδύλου (Εικόνα 3)

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Yagan R. CT diagnosis of limbus vertebra. J Comput Assist Tomogr 1984 Feb;8(1):149-151
2.Ghosh P. The biology of the Intervertebral disc, vol. I,CRC Press,1988.
3.Heithoff KB, Gundry CR, Burton CV, Winter RB. Juvenile discogenic disease. Spine:994; 19:335.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: