Η ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ CT ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΩΣ ΟΣΦΥΪΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ

17 02 2006

Συγγραφείς / Ιδρύματα

Κάργα Α.¹, Σκρεπέτης Κ.², Νικολάου Νικόλαος, Μιχαήλ Μιχαήλ¹, Γεωργόπουλος Νικόλαος¹
(1) Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας
(2) Ουρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σκοπός

Να εκτιμηθεί η αξία της σπειροειδούς αξονικής τομογραφίας (CTscan) στη διερεύνηση των ασθενών που προσέρχονται με συμπτωματολογία οξέως οσφυϊκού άλγους.

Υλικό – Μέθοδος

Κατά τη χρονική περίοδο 2005-2006 ένα σύνολο 62 ασθενών, με ένα μέσο όρο ηλικίας 52,3 έτη (28-78 έτη), προσήλθαν με κλινική εικόνα κωλικού του νεφρού. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε σπειροειδή αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας (το πάχος των τομών διαμορφώθηκε αναλόγως των ευρημάτων, από 3 έως 10χιλ.) για τη διερεύνηση αυτής της συμπτωματολογίας.

Οι CT scan αξιολογήθηκαν για την παρουσία λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος, υδρονέφρωσης, περινεφρικής ύπαρξης υγρού και την παρουσία άλλων ενδοκοιλιακών ή ενδοπυελικών παθολογικών καταστάσεων.  Όλοι οι ασθενείς επίσης υποβλήθηκαν σε α/α ΝΟΚ.

Αποτελέσματα

Η CTscan ανέδειξε σε 34 ασθενείς (55%) λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος με συνοδό υδρονέφρωση ή/και περινεφρικές συμφύσεις (soft tissue stranding) ή το σημείο στεφάνης (rim sing) στη θέση εντόπισης του λίθου στον ουρητήρα.

Στους υπόλοιπους 28 ασθενείς με αρνητική CTscan για λιθίαση, στο 56% (15 ασθενείς) ανευρέθηκε άλλη παθολογική οντότητα, ενώ στο 44% (13 ασθενείς) δεν αναγνωρίσθηκε κανένα παθολογικό εύρημα.

Από τους 15 ασθενείς οι παθολογικές νόσοι που ανευρέθησαν ήταν:
– καρκίνος του νεφρού (4 ασθενείς)
– κύστη νεφρού (3 ασθενείς)
– ανεύρυσμα αορτής (2 ασθενείς)
– οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση (2 ασθενείς)
– εκκολπωματίτιδα και νόσος του Crohn με συνοδά κυστεοεντερικά συρίγγια (2 ασθενείς)
– έκτοπος πυελικός νεφρός (1 ασθενής)
– χολολιθίαση (1 ασθενής)

Η α/α ΝΟΚ ανέδειξε λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος στους 16 από τους 34 ασθενείς.

Συμπέρασμα

Η σπειροειδής αξονική τομογραφία χωρίς τη χρήση σκιαγραφικής ουσίας φαίνεται να αποτελεί αξιόπιστη απεικονιστική τεχνική στην εκτίμηση του οξέως οσφυϊκού άλγους. Στην CTscan μπορεί επίσης να απεικονισθούν αρκετά σημεία που βοηθούν στην επιβεβαίωση της διάγνωσης  της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος.

Τέλος με CTscan είναι δυνατή ανεύρεση άλλων παθολογικών καταστάσεων ως αίτιο οξέως οσφυϊκού άλγους εκτός του ουροποιητικού συστήματος, με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να καθιστά την CTscan πλεονεκτηκότερη μέθοδο έναντι των άλλων απεικονιστικών εξετάσεων (ΝΟΚ, US).

Παρά τους περιορισμούς που υπάρχουν ακόμα στον Ελλαδικό χώρο για την εκτέλεση της αξονικής τομογραφίας ως πρώτη απεικονιστική εξέταση στην διερεύνηση του οξέως οσφυϊκού άλγους, πιστεύουμε ότι στο μέλλον η CTscan θα αποτελέσει την πρώτη επιλογή.

Έκτοπος δεξιός πυελικός νεφρός με συνοδό λιθίαση

Έκτοπος δεξιός πυελικός νεφρός με συνοδό λιθίαση

Soft tissue stranding

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής με ενδοαυλικό θρόμβο

Λιθίαση κάτω τριτημορίου δεξιού ουρητήρα

Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: