ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού: 27213 63262

Γραφείο Ιατρών Ακτινοδιαγνωστικού: 27213 63263

Γραμματεία Ακτινοδιαγνωστικού: 27213 63132

Αξονικός Τομογράφος: 27213 63264

Μαγνητικός Τομογράφος: 27213 63440

Μαστογράφος: 27213 63275

Υπερηχογράφος: 27213 63688

Νοσοκομείο Καλαμάτας: 27213 63000

Εmail Ακτινολογικού Τμήματος: axonikosklm@yahoo.gr

Advertisements