ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός του τμήματος αποτελείται:

1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

PHILIPS ACHIEVA (1,5TESLA)

PHILIPS ACHIEVA (1,5TESLA)

2) ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

TOSHIBA AQUALION RXL (16 ΤΟΜΩΝ)

3) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ

GIOTTO IMS MAMOGRAPHY

GIOTTO IMS MAMOGRAPHY

4) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

GE HEALTHCARE LOGIC 5 PRO

GE HEALTHCARE LOGIC 5 PRO

5) ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ (ΨΗΦΙΑΚΟ)

PHILIPS DIAGNOST 93 MEDIO 65 CP-H

PHILIPS DIAGNOST 93 MEDIO 65 CP-H

6) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

7)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (CT/US)

Advertisements